صدور گواهی فوت در منزل

درخواست صدور گواهی فوت در منزل با یک تماس ، از جمله خدماتی است که مرکز مراقبت های بالینی در منزل توان تازه (تتا) ارائه میدهد.
ثبت وفات برای صدور گواهی فوت ضروری است و اداره ثبت بدون بررسی مندرجات مدرک ثبت وفات، گواهی فوت صادر نمی کند.
صدور گواهی فوت در منزل

پزشک در صورتي مي تواند گواهي فوت صادر نمايد که :

 • فرد متوفي بيمار خود پزشک بوده و پزشک قبلاً در جريان بيماري اش باشد و يا اگر پزشك، متوفي را نمي شناسد با بررسي دقيق مدارك پزشکی بيمار بتواند علت صحيح و واقعی فوت را تشخیص بدهد.
 • علت مرگ کاملاً روشن و در رابطه با بيماري متوفی باشد.
 • احتمال هيچ گونه جنايتي در درگذشت متوفی وجود نداشته باشد.
 • يک عامل طبيعي (بيماري) به عنوان علت مرگ قابل شناسایی باشد و در مرگ وي حادثه دخيل نباشد.
 • خانواده متوفي شكايتي در رابطه با فوت وي نداشته باشند
 • جسد متوفی احراز هويت بشود.
 • مرگ ناشی از کار( حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و …)
 • مرگ متعاقب برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع
 • جسد فرد کامل معاينه شده و از نظر نشانه های تروما، خفگي، شکستگي، در رفتگي ، چاقو خوردگي يا گلوله خوردگي و … بررسي شود. بدون معاینه دقیق جسد ، پزشک به هیچ عنوان اجازه صدور گواهی فوت را ندارد

در موارد زیر پزشک اجازه ندارد گواهی فوت صادر کند و حتما باید مامورین پزشکی قانونی این کار را انجام دهند:

 • مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه
 • هر مرگی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد
 • مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط جنین
 • مرگ حین یا متعاقب ورزش
 • هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه
 • هر مرگی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد
 • هر مرگی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود
 • مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه
 • هر نوع مرگ مشکوک یا مرگ با علت ناشناخته
 • مرگ ناشی از حواث غیر مترقبه
 • مرگ به دنبال اقدام به قتل
 • مرگ به دنبال اقدام به خودکشی
 • مرگ به دنبال حوادث ترافیکی(به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد
 • مرگ به دنبال سوء مصرف مواد(مخدر، روان گردان، توهم زا و …)
 • مرگ به دنبال حوادث ترافیکی(به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد)
 • مرگ به دنبال مسمومیت(شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی…)
 • مرگ به دنبال اقدام به قتل
 • مرگ در زندان یا بازداشتگاه
 • مرگ به دنبال سوء مصرف مواد(مخدر، روان گردان، توهم زا و …)
 • مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
مشاوره رایگان با کارشناسان تتا