استخدام پرستار و مراقب در منزل

استخدام پرستار سالمند تهران
استخدام پرستار کودک تهران
استخدام پرستار و مراقب در منزل 

استخدام پرستار در منزل
و خدمات دیگر شامل (فیزیوتراپی، پرستار متخصص زخم، شنوایی و بینایی سنج ، استخدام پرستار سالمند تهران،  روانشناس و … )

جهت ارسال درخواست استخدام، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید و یا با شماره های مرکز مراقبت های بالینی در منزل توان تازه (تتا) تماس حاصل فرمایید و به کارشناسان بخش جذب متصل شوید .